Windows 7,8.1,10 Multiple Edition All In One 19 In 1

Windows 7,8.1,10 Multiple Edition All In One 19 in 1

 • Name: Windows AIO.iso
 • Size: 13.3 Gb
 • Language: English
 • Author: BacgiangIT
 • Thông tin Windows
  • Windows 7 with update IE11
  • Windows 8.1 with update 3
  • Windows 10 1607 (14393.0)

Tải về tại đây :

Windows 7,Windows 8.1,Windows 10,Windows 10pro
Link Fshare
Windows 7,Windows 8.1,Windows 10,Windows 10pro
Link Tốc độ cao

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *